Svody klisen 2019

 • 16.4. ZH Písek , p.Kozák
 • 17.4. (10:00) Luhov, p.Šíma
 • 18.4. ( 13:00) Zdeslav, p.Šíma
 • 18.4. Kadov, p.Kozák
 • 7.5. (13:00) Proseč pod Křemešníkem , p.Kozák
 • 14.5. (10:00) Staré Buky , kontakt p.Zemánek tel.: 603226024
 • 15.5. Hořovice , p.Kozák
 • 17.5. (10:00) Ostrov u Chl.n.C , p.Vondrouš
 • 19.5. Mělník , areál JO , p. Chýle
 • 30.5. Zbožnice , p.Holík
 • 5.6. Ptýrov , p.Chýle
 • 8.6. Vrchovany , p.Chýle
 • 12.6. (10:00) Hrbov , p.Kozák
 • 19.6. ZH Tlumačov
 • 27.6. Opava , Ing. Rydval
 • 10.7. Ptýrov , p.Chýle
 • 12.7. Hradištko , Ing. Vondrouš

ODHAD PLEMENNÉ HODNOTY

SKOKOVÝ INDEX je standardizován k průměru 100 se směrodatnou odchylkou 20 bodů, tzn. že, koně, kteří mají hodnotu kolem 100 bodů jsou průměrní, pod 100 bodů (80 a méně) podprůměrní a nad 100 bodů (120 a více) nadprůměrní. 

 U SKOKOVÉHO INDEXU je rovněž důležitá i jeho spolehlivost, která je u každého žebříčku uvedena v %. Spolehlivost může nabývat hodnot od 0 do 100 %, a logicky čím vyšší spolehlivost RPH, tím lépe. Samozřejmě ale záleží na množství informací vstupujících do výpočtu o daném koni, tzn. že starší plemeník, který má už mnoho potomků bude mít vyšší spolehlivost RPH než mladý hřebec, který startuje 1.rokem, má mladé potomstvo nebo ještě žádné nemá. S postupem času, nabíhajícími informacemi potomcích a o dalších příbuzných jedincích a dalších soutěžích se i mladému hřebci bude zvyšovat spolehlivost SKOK.INDEXU.

Genetický trend skokových vlastností koní za posledních 18 let.

Graf s rozložením četností skokového indexu pro plemeno český teplokrevník a koní zapsaných v PK CT. Křivka znázorňuje normální rozložení četností v populaci (obecně), histogram znázorňuje, že průměr skokového indexu pro českého tepl. je 102,5 bodu, což je lehce nadprůměrem populace teplokrevných koní v ČR (což je logické neboť skoková výkonnost je jedním z hlavních šlecht.cílů PK CT).