Archiv rubriky: KLISNY

Svody klisen 2020

 • + při všech termínech kol KMK budou probíhat svody klisen
 • 14.4.2020 Písek (p.Kozák)
 • 7.5.2020 Proseč pod Křemešníkem
 • 21.5.2020 Kývalka (p.Novák)
 • 24.5.2020 Mělník ( p. Chýle)
 • 29.5.2020 Ostrov u Chlumce n.C. ( p.Vondrouš)
 • 17.6.2020 Tlumačov (p.Rydval)
 • 8.7.2020 Ptýrov (p.Pospíšilová)

Svod klisen 7.5.2019 Proseč pod Křemešníkem :

7. května se uskutečnil svod klisen pro oblasti Pelhřimovsko a Jihlava. Na Farmě Hrnčíř, jejíž počátky sahají až do roku 1940, funguje mimo jiné již od roku 1969 stanice plemenných hřebců. Svod klisen byl tedy pojat zároveň jako oslava a přátelské posezení pamětníků a chovatelů u příležitosti 50letého výročí existence této stanice. O skvělé spolupráci nejen se soukromými chovateli, ale třeba i se Zemskými hřebčinci Písek a Tlumačov svědčí i to, že mezi početnými diváky byli přítomni celkem čtyři současní i bývalí ředitelé těch organizací. 
Na začátku pohovořil MVDr. Zdeněk Vítů o historii místní stanice, byli předvedeni zde působící plemeníci 996 Volonter – T, 2482 Galen, 1345 Heartbreak ZH a dvě letošní hříbata. Klisny zapisoval pan Luboš Kozák a do plemenné knihy českého teplokrevníka zapsal celkem deset klisen:

ČT
o 91/288 Virginie Q de Laborie (Quidam x Carbido), chovatelka a majitelka: Michaela Sýkorová, Česká Olešná
o 91/469 Savana (Warness ZH x Mr Bid) chovatel a majitel: Bohoušek Šubr, Tábor
o 91/293 Milwaukee (Manillon Rouge x Nekoma) chovatel a majitel: Lukáš Apfelthaler, Blažov
o 91/287 La Quilanka (Quidam x Dashing Blade) chovatelka a majitelka: Veronika Mavercová, Žirovnice
o 91/285 Varmon (Volonter T x Heartbreak ZH) chovatel a majitel: Zdeněk Hrnčíř, Proseč pod Křemešníkem
o 91/260 Canessa (Cassini’s Sohn – T x Acobat II) chovatel: Ing. Jiří Mayer, Ohrazenice, majitelka: Hana Moravcová, Světlice
o 91/442 Camelia (Casiro x Corlensky G) chovatel a majitel: Zdeněk Hrnčíř, Proseč pod Křemešníkem
o 91/286 Casie (Cocain x Cyrano) chovatel a majitel: Zdeněk Hrnčíř, Proseč pod Křemešníkem
o 91/290 Cannabis (Cocain x Rainbows For Life) chovatelka a majitelka: Dagmar Záhorová, Sudkův Důl
o 91/289 Olmeca (Cocain x Dukar) chovatelka a majitelka: Martina Vacková, Pelhřimov

text: H.Štěrbová , foto: P.Zenášková

Camelia

Svody klisen Zdeslav a Luhov

V měsíci dubnu probíhaly svody klisen v Plzeňském kraji. V Luhově a ve Zdeslavi se sešlo mnoho diváků, kteří mohli sledovat klisny teplokrevné, chladnokrevné i pony. V rámci českého teplokrevníka
inspektor oblasti ing. Jan Šíma zapsal tři klisny.
91/384 Snow Goldie (Go-On T.S, 67/407 Delwa po Landos)
Chovatelka a majitelka Ivana Kolmanová, Nevid
91/150 Grille (Warness ZH, 13/946 Gladys po Silvio II)
Chovatel a majitel Augustin Sviták, Kdyně
91/266 Fanny (Pinot Grigio, 35/155 Fatma po Boruschkin)
Chovatel a majitel Petra Korčíková, Libkov. text a foto: M.Kůstková

Fanny-1

VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY KLISEN

Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT (splňují podmínky zápisu do HPK a PK ČT, chovatel se může rozhodnout pro zkoušku pod sedlem či v zápřeži), pro tříleté hřebce odchované v testačních odchovnách.

ZKOUŠKA POD SEDLEM:

Požadavky: 
1) Skok ve volnosti 100-110-120cm šířka 110cm – příloha 1 ZŘ 
2) Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti – úloha viz. příloha 2 ZŘ 
3) Kavaletová řada – příloha 1 ZŘ 
4) Postupová řada – příloha 1 ZŘ

Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky. Klisna nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvovala výšku nižší. Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.

Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 60 m. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. Jezdce ustrojeného dle pravidel ČJF a čtenáře úlohy zajistí majitel klisny.

A) Základní zkoušky výkonnosti (ZZV) klisen

organizují hodnotitelé a hodnotitelskou komisi schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná (1 člen SCHČT, 1 zástupce ČJF a hodnotitel). Termíny a místa konání ZZV schvaluje chovatelská komise.

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška výkonnosti.

Je stanoven minimální počet 7 klisen pro konání zkoušek výkonnosti.

Hodnotí se: 
– mechanika pohybu při drezurní úloze 
– vrozené schopnosti 
– pracovní ochota a charakter v průběhu celé zkoušky 
– skokové vlohy 
– připravenost

Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky. 
Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu.

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů.

Při dosažení hodnocení vyššího než je hranice bodů příslušného oddílu PK bude klisna na základě výkonnostních zkoušek přeřazena do vyššího oddílu PK, pokud splňuje rodokmenové hodnoty.

B) Základní zkoušky výkonnosti hřebců

organizuje oprávněná osoba provozující testační odchovnu.

Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná, její složení na návrh chovatelské komise schvaluje předseda SCHČT či jím pověřený člen předsednictva. Členy mohou být členové: RPK, ČJF, členové SCHČT a hodnotitelé.

Hodnocení je stejné jako u klisen a je doplněno o známky:

– za plemenný typ a pohlavní výraz 1 známkou
– za stavbu těla – hodnocení se provádí na tvrdém podkladu 1 známkou
– za výcvik dle metodiky uvedené v ŠP 

Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.


ZKOUŠKA V ZÁPŘEŽI:

Zkouška je určena pouze pro klisny. Organizují ji hodnotitelé a hodnotitelskou komisi určuje předseda SCHČT.

Složení hodnotitelské komise je stejné jako u základní zkoušky v sedlové disciplině.

Zkouší se v jednospřeží ve dvou ojích v lehké zápřeži (kočár nebo bryčka, chomoutové nebo poprsní postroje).

Jízdárna: 40 x 100 m.

Mechanika pohybu a ovladatelnost: drezurní úloha čtená – viz. příloha 2 ZŘ.

Ihned po skončení drezurní úlohy zkouška ovladatelnosti na parkuru dle plánku – viz.příloha 1 ZŘ 
– předepsaný chod : klus 
Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny.

Zkouška v tahu: 3x zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na 100m dlouhé dráze 
Lehká zápřež: jednospřeží 2 osoby

Hodnotí se: 
1. mechanika pohybu a ovladatelnost / koef. 0,4 
2. schopnosti, ochota / koef. 0,4 
3. připravenost / koef. 0,2

Hodnotitel známky vynásobí koeficientem a sečte. Průměr výsledné známky všech hodnotitelů je výsledkem zkoušky. Do hodnocení se zahrne i chování koní při zapřahání a vypřahání. 
Jednotlivé známky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu.

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé známky před vynásobením koeficientem nižší jak 5 bodů.

Přeřazení klisny do vyššího oddílu PK je za stejných podmínek jako při zkoušce sedlových disciplin.

PŘEHLÍDKY KLISEN

Vážení chovatelé, již v polovině července se rozběhnou chovatelské přehlídky, na kterých jste vítáni se svými tříletými klisnami a letošními hříbátky (2019) plemene český teplokrevník.

Nezapomeňte:

K účasti potřebujete platný průkaz koně s požadovanými veterinárními vyšetřeními (očkování a výsledky krve na IAE), koně musí být ve výstavní kondici, upravení (vyčištění, s upravenou hřívou, provedenou korekturou kopyt, popř. okutí).

Koně budou předváděni na předváděcím trojúhelníku v kroku a klusu. Klisny na uzdečkách (stihlo) a hříbátka na ohlávkách.

Předvádějící by měl mít svazový úbor (tj. světlé kalhoty, svazové triko (polokošile s límečkem s logem ASCHK, nebo SCHČT, mikinu – zelenou nebo modrou), bílou sportovní obuv. Pokud nemáte svazový úbor k dispozici, je možné předvádět v úboru jezdeckém, tedy ve vysokých jezdeckých botách, bílých rajtkách a závodním saku (závodním jezdeckém tričku). Na finále bude možnost využít profesionálních předváděčů (doporučujeme), při rámcových kolech je potřeba dohodnout se s pořadatelem, zda poskytuje služby profesionálních předváděčů.

Klisny a hříbata se nemusejí zúčastnit oblastních kol, kam jsou příslušné bydlištěm chovatele, ale mohou se zúčastnit pouze jednoho rámcového kola

Do celostátního finále v Písku postupují tříleté klisny umístěné na 1. až 3. místě. (Pokud jsou na oblastní přehlídce zúčastněné klisny pouze 3, postupuje pouze vítězka).

Do celostátního finále hříbat posupuje vždy vítěz a druhý umístěný z kategorie klisniček a kategorie hřebečků. (Pokud jsou na oblastní přehlídce zúčastnění pouze 3, v jednotlivé kategorii, postupuje pouze vítěz).

Pokud jsou na přehlídce hodnocena zároveň i jiná plemena (CS, Old) postupují v kategorii klisen ty, které se umístily do 3. místa a nejlépe umístěný hřebeček (klisnička) v rámci PK ČT, který se umístil (a) do 3. místa.

Termíny přehlídek 2019 :

 • 2.6.2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Běloves u Náchoda
 • 10.7.2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Ptýrov
 • 3.8.2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Ostrov u Chlumce n.C.
 • 10.8.2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Našiměřice
 • 23.8.2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty ZH Písek
 • 31.8.2019 Přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty – Štěnovický Borek
 • 14-15.9.2019 Finále přehlídky 3letých klisen a hříbat pod klisnami proběhne v rámci finále skokového KMK v Písku

Přehlídka tříletých klisen Písek 2019

01

Chovatelský den Ptýrov 10.7.2019

 1. Noblesa (Cassini´s Son-T, 6/967 Nadia po Diarado)
 2. Stefanie (Sandro Classic, 4/410 Paris po Rock´n Roll)
 3. Jessy – K ( Go-On-T.S, 72/455 Jina po Nabuchodonosor )

Annie-Gold-1

Obrázek 1 z 53

II.Našiměřickou výstavu koní uspořádali manželé Novákovi 10.srpna. Jihomoravští chovatelé se utkali  v celkem šesti kategoriích, které hodnotil Ing. Lubomír Procházka a MVDr. Otakar Chvátal. Komentář k původům jednotlivých koní přiblížil chovatelům Richard Novák. V doprovodném programu mohli diváci vidět 3 plemenné hřebce, nebo třeba výstavu domácích zvířat.

Tříleté teplokrevné klisny :

 1. Odeta-K (Drak, Over Danzig po danzig Connection) chovatel Ing. Leopold Jelínek
 2. Liqvera (Caruso, Laguna Z po Catango Z) chovatel Vít Kachyňa
 3. Denisa kinská (Drak, Tosca po Taarlo Kubišta-2) chovatel Ing.Leopold Jelínek

Arn-de-Gothia-1

Arn-de-Gothia-1
Obrázek 1 z 113

Přehlídka koní Náchod 2.6.2019

Amanda-1

V neděli 2. června uspořádal Náchodský svaz chovatelů koní  tradiční XXVIII. Přehlídku plemenných koní v Náchodě-Bělovsi. Součástí programu byla výstava ročních, dvouletých a tříletých klisen, ať už teplokrevných, nebo chladnokrevných. Mezi ročními hříbaty  na třetím místě skončila ryzka 49/584 Amanda po 2227 Monaco, z matky 11/679 Arista po 2997 Aristo Z od chovatelky Marie Jirouškové, v majetku Lukáše Turka.