Archiv rubriky: Odhad plemenné hodnoty

ODHAD PLEMENNÉ HODNOTY

SKOKOVÝ INDEX je standardizován k průměru 100 se směrodatnou odchylkou 20 bodů, tzn. že, koně, kteří mají hodnotu kolem 100 bodů jsou průměrní, pod 100 bodů (80 a méně) podprůměrní a nad 100 bodů (120 a více) nadprůměrní. 

 U SKOKOVÉHO INDEXU je rovněž důležitá i jeho spolehlivost, která je u každého žebříčku uvedena v %. Spolehlivost může nabývat hodnot od 0 do 100 %, a logicky čím vyšší spolehlivost RPH, tím lépe. Samozřejmě ale záleží na množství informací vstupujících do výpočtu o daném koni, tzn. že starší plemeník, který má už mnoho potomků bude mít vyšší spolehlivost RPH než mladý hřebec, který startuje 1.rokem, má mladé potomstvo nebo ještě žádné nemá. S postupem času, nabíhajícími informacemi potomcích a o dalších příbuzných jedincích a dalších soutěžích se i mladému hřebci bude zvyšovat spolehlivost SKOK.INDEXU.

Genetický trend skokových vlastností koní za posledních 18 let.

Graf s rozložením četností skokového indexu pro plemeno český teplokrevník a koní zapsaných v PK CT. Křivka znázorňuje normální rozložení četností v populaci (obecně), histogram znázorňuje, že průměr skokového indexu pro českého tepl. je 102,5 bodu, což je lehce nadprůměrem populace teplokrevných koní v ČR (což je logické neboť skoková výkonnost je jedním z hlavních šlecht.cílů PK CT).