ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové vážení chovatele.  Dovolujeme si Vás oslovit z pověřeni předsednictva, zdali byste si zkontrolovali ve Vašem účetnictví, že jste zaplatili členský příspěvek na letošní rok (2020) za svaz ČT. 

Pro četné dotazy:

  • ASCHK vede nově od roku 2018 plemennou knihu ČT.
  • Člen, který zaplatí 600,-, je členem SCHČT a zároveň ASCHK, protože svaz ho nahlásí (formou seznamu členů) na ASCHK a odvede za něj členský příspěvek 100,- do ASCHK. Tento člen má nárok na slevy plynoucí z vedení plemenné knihy ČT a časopis Koně.
  • Členské příspěvky Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. je třeba zaplatit do 20.3. kalendářního roku, kdy budete chtít být členem, popřípadě požadovat slevy.

Příspěvek je možné uhradit :

  • převodem na účet FIO banky č.ú. 2301124604/2010. Jako variabilní symbol uveďte prosím přidělené číslo, které naleznete v seznamu členů za Vaším jménem a do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení člena.
  • v hotovosti v kanceláři svazu nebo garantům na oblastních členských schůzích

Nové členy prosíme o zaslání přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních údajů na email svazu, či poštou na adresu : Svaz chovatelů českého teplokrevníka, U hřebčince 479 , Písek 397 01


Rozdělení SCHČT do oblastí