ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Vážení chovatelé, členské příspěvky Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. je třeba zaplatit do 31.3.2019. Částka zústává stejná jako v loňském roce, tzn. 500,- Kč. Vzhledem k tomu, že je SCHČT nově sdružen pro ASCHK ČR je zaplacení členského příspěvku nutné pro čerpání členských slev dle platného Sazebníku poplatků ASCHK. Současně je moné uhradit také 100,- Kč jako příspěvek ASCHK na odebírání časopisu Koně.

Příspěvek je možné uhradit:

– převodem na účet u FIO banky č.ú. 2301124604/2010. Do zprávy pro příjemce prosím uveďtě jméno člena.

– v hotovosti v kanceláři svazu nebo garantům oblastí např. při členských schůzích

Nové členy prosíme o zaslání přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu : Svaz chovatelů českého teplokrevníka, U hřebčince 479 , Písek 397 01