KMK 2019

PŘIHLÁŠKA KONĚ DO KMK 2019

Sedmero pro majitele koní startujících v KMK 2019

1. V KMK 2019 mohou startovat všichni 4-6letí koně, ale na příspěvek mají nárok pouze:

• 4-6letí hřebci, kteří mají základní výběr do chovu nebo jsou zapsaní do Registru potenciálních plemeníků (kontaktuje nejbližšího inspektora chovu nebo člena Rady plemenné knihy, kterou má váš kůň v KMK reprezentovat) – doložit kopií formuláře zápisu do Registru nebo PK (stačí i z předchozích let).

• 4-6leté klisny zapsané v HPK a PK plemenných knih vedených na území ČR (ČT, CS, MK, Trak a KK) – doložit zápis do HPK, PK (fotokopie zápisu v Průkazu koně nebo tisk záznamu z PKonline).

• 4-6letí valaši narození u českého chovatele a současně na území České Republiky v rámci jakékoli plemenné knihy teplokrevných koní s oboustranně prokazatelným původem do 3. generace předků – doložit kopií POP.

2. V první polovině sezony budou na všech kvalifikacích KMK oficiální svody klisen ČT, kde bude v případě nouze možné klisny zapsat do PK ČT a hřebce do Registru potenciálních plemeníků.

3. Přihlášku do KMK zašlete minimálně 10 dní před prvním plánovaným startem koně v KMK. Formulář přihlášky lze stáhnout na webu aschk.cz a ctsvaz.cz, řádně vyplněný a podepsaný majitelem koně zasílejte na adresu kmk@aschk.cz spolu s odpovídajícími dokumenty z bodu 1.

4. Přihlášku na příslušnou kvalifikaci KMK zadejte nejpozději 3 dny před konáním do systému JIS. Kůň i jezdec musí mít platnou licenci ČJF!

5. Pokud během sezony změníte místo ustájení svého koně, máte povinnost tuto změnu nahlásit ASCHK – podle místa ustájení se počítá příspěvek na cestovné a jedná se o informaci kontrolovatelnou ze strany poskytovatele dotace (MZe) podle registrů koní v následujících 5 letech. Odpovědnost za nesprávně uvedenou informaci nese majitel koně!

6. Před finále budou majitelé kvalifikovaných koní obesláni pozvánkou k účasti ve finále na maily uvedené v Přihlášce do KMK. Přihlášky do finále si majitelé kvalifikovaných koní musí sami zadat do JISu. Finalistům bude kromě příspěvku na cestovné a mzdu ošetřovatele/jezdce hrazeno i ustájení, které je během finále povinné.

7. Do 14 dnů po finále přijde majitelům všech koní, kteří splnili výše uvedené podmínky, na mail uvedený v Přihlášce do KMK předvyplněná žádost o příspěvek, kterou bude třeba urychleně dovyplnit, podepsat a vrátit zpět ASCHK – jinak o svůj nárok na příspěvek přijdete! ASCHK vyplatí příspěvek pouze na základě vrácení podepsané žádosti a do žádosti o dotaci na MZE může zařadit pouze příspěvky proplacené do 14 října. Na později zaslané žádosti nebude možné brát zřetel!