FINÁLE OBOU DISCIPLÍN LETOŠNÍHO ROČNÍKU KMK PROBĚHLY V JEZDECKÉM AREÁLU TJ EQUUS KINSKY V HRADIŠŤKU U SADSKÉ NA ZAČÁTKU ZÁŘÍ.
FOTOGALERIE Martiny Kůstkové ZE SKOKOVÉHO FINÁLE ZDE A Z DREZURNÍHO FINÁLE ZDE

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY:
Skoky:
- 4 leté klisny
- 4 letí hřebci a valaši
- 5 leté klisny
- 5 letí hřebci a valaši
- 6 leté klisny
- 6 letí hřebci a valaši

Drezura:
- 4 letí
- 5 letí
- 6 letí

KMK 2018V polovině května 2018 byly kompletně schváleny Zásady pro soutěže KMK v roce 2018. Podmínky pro start koní jsou obdobné jako v minulých letech, ale věnujte pozornost přihlášce každého koně do celého seriálu KMK - letos se naskenovaná nebo vyfocená přihláška posílá se na mail: prihlaskykmk@seznam.cz a musí kromě další údajů obsahovat i podpis majitele a číslo hospodářství, na kterém je kůň ustájený, protože letos budou majitelům všech zúčastněných koní místo výher vypláceny finanční příspěvky na cestovní náklady a na mzdu jezdce i ošetřovatele. Tato přihláška musí být zaslána před prvním startem koně v KMK, jednotlivé starty v kvalifikacích se stejně jako každé jiné závody hlásí přes Jezdecký informační systém ČJF. Vyhlašovatelem KMK v letošním roce je Svaz chovatelů koní Kinských.

ZÁSADY KMK 2018

TERMÍNY ZÁVODŮ KMK 2018:

KMK Hradištko - skoky 23.05.2018
KMK Hradištko - skoky 21.06.2018
KMK Hradištko - skoky 19.07.2018
KMK Hradištko - drezura 27.07.2018
KMK Hradištko - skoky 23.08.2018
KMK Hradištko - drezura 28.08.2018

Finále KMK Hradištko - skoky 07.09.2018 - 09.09.2018
Finále KMK Hradištko - drezura 14.09.2018 - 16.09.2018
KOMPLETNÍ VÝSLEDKY Z JEDNOTLIVÝCH KOL NALEZNETE V JEZDECKÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU ČJF - https://www.jezdectvi.org/zavody

BODOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ PO 4 KOLECH - SKOKY
4 LETÉ KLISNY
4 LETÍ HŘEBCI
5 LETÉ KLISNY
5 LETÍ HŘEBCI
6 LETÉ KLISNY
6 LETÍ HŘEBCI


FOTOGALERIE:
1. KOLO SKOKOVÉHO KMK
2. KOLO SKOKOVÉHO KMK
3. KOLO SKOKOVÉHO KMK ŠESTILETÍ
3. KOLO SKOKOVÉHO KMK PĚTILETÍ
3. KOLO SKOKOVÉHO KMK - ČTYŘLETÍ