Pro zaslání Vašich komentářů, připomínek či návrhů použijte emailovou adresu predsednictvo@ctsvaz.cz

Tajemnice SCHČT - Petra Hurtíková - tel. 774 690 265, email predsednictvo@ctsvaz.cz
PŘEDSEDNICTVO

PŘEDSEDA JUDr. ING. JAROSLAV STANĚK, CSc.

Ing. Zich Rostislav

Hrnčíř Zdeněk

Ing. Malý Jaroslav

Chýle Jan

Mgr. Kateřina Hanušová

Petra Vraná

Anna Reinbergerová

Ing. Kreidlová Jana kreidl.jana@seznam.cz.cz

GARANTI OBLASTÍ

JUDr. Ing. Staněk Jaroslav stanek.dring@seznam.cz

Vraná Petra petra.vrana@seznam.cz 603540747

Kozák Luboš kozak.lubos@email.cz 777891367

Babor Zdeněk babor.z@seznam.cz 739633354

Ing. Rydval Petr rydval.petr@seznam.cz 608861516

Ing. Vondrouš Otakar otakar.vondrous@seznam.cz 777953637

Ing. Holík Jiří holik.kone@seznam.cz 777964490

Růžička Karel ml. chimbote@seznam.cz