Pro zaslání Vašich komentářů, připomínek či návrhů použijte emailovou adresu predsednictvo@ctsvaz.cz

Tajemnice SCHČT - Petra Hurtíková - tel. 774 690 265, email predsednictvo@ctsvaz.cz

č.ú.: 2301124604/2010 FIO BANKA
PŘEDSEDNICTVO

PŘEDSEDA JUDr. ING. JAROSLAV STANĚK, CSc.

Ing. Zich Rostislav

Hrnčíř Zdeněk

Ing. Malý Jaroslav

Chýle Jan

Mgr. Kateřina Hanušová

Petra Vraná

Anna Reinbergerová

Ing. Kreidlová Jana kreidl.jana@seznam.cz.cz

GARANTI OBLASTÍ

JUDr. Ing. Staněk Jaroslav stanek.dring@seznam.cz

Vraná Petra petra.vrana@seznam.cz 603540747

Kozák Luboš kozak.lubos@email.cz 777891367

Babor Zdeněk babor.z@seznam.cz 739633354

Ing. Rydval Petr rydval.petr@seznam.cz 608861516

Ing. Vondrouš Otakar otakar.vondrous@seznam.cz 777953637

Ing. Holík Jiří holik.kone@seznam.cz 777964490

Růžička Karel ml. chimbote@seznam.cz