AKTUALITY

Členské příspěvky do SCHČT 2019

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové vážení chovatele.  Dovolujeme si Vás oslovit z pověřeni předsednictva, zdali byste si zkontrolovali ve Vašem účetnictví, že jste zaplatili členský příspěvek na letošní rok (2019) za svaz ČT. 

Pro četné dotazy:

  • ASCHK vede nově od roku 2018 plemennou knihu ČT.
  • Člen, který zaplatí 600,-, je členem SCHČT a zároveň ASCHK, protože svaz ho nahlásí (formou seznamu členů) na ASCHK a odvede za něj členský příspěvek 100,- do ASCHK. Tento člen má nárok na slevy plynoucí z vedení plemenné knihy ČT a časopis Koně.
  • Členské příspěvky Svazu chovatelů českého teplokrevníka z.s. je třeba zaplatit do 20.3. kalendářního roku, kdy budete chtít být členem, popřípadě požadovat slevy.

Bulettin pro chovatele Českého teplokrevníka

Aktuální informace z chovu českého teplokrevníka obdrželi členové SCHČT do svých mailových schránek. Pokud jste bulletin neobdrželi a máte zájem o odběr novinek z chovu ČT, napište mail na adresu rpkct@seznam.cz . Bulletin Vám bude obratem zaslán.

Celostátní přehlídka 3letých klisen a hříbat ČT 2019

 Ve dnech 14. – 15.9.2019 proběhla na kolbišti píseckého hřebčince, v rámci finále KMK, celostátní přehlídka. V sobotu 14.9.2019 byly na pořadu tříleté klisny a v poli čtrnácti klisen zvítězila ryzka Panamera Cassina – T po holštýnském hřebci Cassini´s Son – T z matky Pamela po Robik, chovatelky i majitelky Zuzany Pavlíkové. Na druhém místě se umístila tlumačovská Jasněnka po holštýnském hřebci Quentino z matky Jamajka po Catango HT, Zemský hřebčinec Tlumačov je zároveň jejím chovatelem. Na výborném třetím místě se umístila další klisna odchovaná v Zemském hřebčinci, tentokrát v Písku. Klisna Cool Lady je další dcerou holštýnského hřebce Cassini´s Son – T z matky Conie po Cascavello. Komise pracovala ve složení Ing Hana Civišová, Ing. Otakar Vondrouš a Stanislav Hošák.

Nědělní program byl určen hříbatům ročníku 2019. Z osmi předvedených hřebečků byl komisí, ve složení Ing. Hana Civišová, MVDr. František Horník a Stanislav Hošák, vybrán vítěz této kategorie, a to hřebeček Quidamero – M, pravý bratr úspěšného hřebce Quimero – M po hřebci Quidan Sohn z matky Mersi po Porter, chovatelky i majitelky Lenky Kadlecové. na druhém místě se umístil hřebeček Wall Street MER po hřebci Volonter – T z matky Samba po Mr Bid, chovatele i majitele Jaroslava Merunky. Červenou stuhu za třetí místo si z Písku odvezl hřebeček Arn de Gothia – M po hřebci Aristo Z z matky Dizzy – M po Diamante z chovu pana Jiřího Mitroci.

Početná kolekce klisniček byla velmi vyrovnaná a jednoznačnou vítězkou se stala klisnička Aprilia po hřebci Aristo Z z matky Baleri-B po Ballast chovatelky i majitelky Kláry Kinduchové. Druhou nejlépe hodnocenou klisničkou byla Contempora ZJK po holštýnském hřebci Contendro I z matky Porta po Le Voltaire. Chovatelkou i majitelkou druhé umístěné klisničky je paní Zuzana Kojdjak. Na pomyslném třetím stupínku stanula klisnička odchovaná v Proseči pod Křemešníkem u pana Zdeňka Hrnčíře. Klisnička Cleris je po holštýnském hřebci Casino Berlin z matky Corlena po Corlensky G.

Všem zúčastněným gratulujeme a velice děkujeme za prezentaci výsledků Vašeho chovu. V příloze naleznete slovní hodnocení posuzovaných koní. V dalším časopise KONĚ očekávejte podrobnější reportáž.

Výzva k naskladnění hřebečků 2019

Pozvánka na ZV hřebců Písek