SKOK VE VOLNOSTI

1. Základní informace  

Název: SKOK VE VOLNOSTI TŘÍLETÝCH KLISEN PLEMENE ČT

Pořadatel: Zemský hřebčinec Písek s.p.o.

Spolupořadatel: ASCHK ČR, z.s.

Datum závodů: 13. září 2019 ve večerních hodinách, v hale ZH Písek s.p.o.

Místo konání:    Zemský hřebčinec Písek, finále KMK 2019

2. Podmínky účasti:

Klisny v daném roce tříleté, zapsané v Plemenné knize ČT (PK, HPK) – s „Osvědčením o původu“ vydaným SCHČT (růžové), soutěž se netýká koní přihlášených k PK ČT (z cizích PK).

Každá klisna musí být řádně do stanoveného termínu písemně přihlášena.

3. Technické podmínky:

Skok ve volnosti:

1. kolo 110cm

2. kolo 120cm

3. kolo 130cm

Soutěž probíhá na skokové řadě dle zkušebního řádu SCHČT (7,2 – 7,5 m), hodnotí se PROVEDENÍ SKOKU.

V každém kole maximálně 1 oprava (shození nebo neposlušnost) s odpočtem 2 bodů. Druhá chyba na absolvované výšce koně vylučuje z pokračování v soutěži.

4. Hodnotící komise:

Pořadí startujících musí být určeno losem. Hodnotící komise je tříčlenná. Hodnotí se známkami v rozsahu 1 – 10 bodů, v 0,5 bodové stupnici. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění vyšší známka ve třetím kole

5. Úbor a výstroj:

Předvádějící by měl mít svazový úbor (tj. světlé kalhoty, svazové triko (polokošile s límečkem s logem ASCHK, nebo SCHČT, mikinu – zelenou nebo modrou), bílou sportovní obuv. Pokud nemáte svazový úbor k dispozici, je možné předvádět v úboru jezdeckém, tedy ve vysokých jezdeckých botách, bílých rajtkách a závodním saku (závodním jezdeckém tričku). Bude možnost využít profesionálních předváděčů (doporučujeme).

Koně na uzdečce s otěží. Bandáže nebo chrániče jsou povoleny pouze na hrudních končetinách.

6. Všeobecné údaje:

Výše startovného činí 300,- Kč.

7. Veterinární předpisy:

Podle směrnic SVS ČR platných na rok 2019, kterými se stanoví veterinární podmínky pro přemísťování koní.