STANOVY SVAZU

Tyto stanovy byly schváleny konferencí spolku dne 31.5.2017 v Humpolci. Toto úplné znění stanov plně nahrazuje stanovy schválené konferencí spolku dne 27.5.2015