KONFERENCE SCHČT 2018
Tímto zveme řádné delegáty, kteří byli zvoleni na oblastních členských schůzích na KONFERENCI Svazu chovatelů českého teplokrevníka z..s., konanou ve středu dne 26.4.2018 od 12,00 hodin ve společenské místnosti České zemědělské akademie v Humpolci (na adrese Školní 764, 396 01 Humpolec).
PROGRAM:
1) Zahájení a volba pracovních orgánů
2) zpráva o činnosti za rok 2017, zpráva o hospodaření, zpráva revizních orgánů
3) plán činnosti na rok 2018, rozpočet na rok 2018
4) aktualizace finančního řádu
5) návrhy řešení ekonomické situace SCHČT
6) dovolení členů orgánů SCHČT
7) různé
8) Diskuse
9) schválení usnesení

19.3.2018 JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc., v.r. - předseda
konference 2018

2017

KONFERENCE SCHČT 2017


Tímto zveme řádné delegáty, kteří byli zvoleni na oblastních členských schůzích a automatické delegáty (řádné členy SCHČT s min.10 plemennými klisnami nebo hřebci zapsanými v PK ČT k datu konání konference - kteří mohou vlastnictví těchto koní doložit) na KONFERENCI Svazu chovatelů českého teplokrevníka z..s.,
konanou ve středu dne 31. 5. 2017 od 14,00 hodin
ve společenské místnosti České zemědělské akademie v Humpolci (na adrese Školní 764, 396 01 Humpolec).


PROGRAM:
1) Prezentace účastníků (13,00 – 14,00 hodin)
2) Zahájení (14,00 hodin)
3) Volba předsedajícího a pracovních komisí
4) Volba předsedy SCHČT, popřípadě dalších členů orgánů SCHČT
5) Schválení nového znění stanov SCHČT
6) Různé
7) Diskuse
8) Závěr
Ing. Rostislav pověřený člen předsednictva

ZÁPIS A USNESENÍ Z KONFERENCE
SCHVÁLENÉ STANOVY SCHČT
MIMOŘÁDNÁ ÚZEMNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE (DÍLČÍ) ZVOLENÝCH DELEGÁTŮ ÚZEMNÍHO CELKU ČECH

Datum a místo konání: čtvrtek dne 11.5.2017, velká zasedací místnost VÚŽV v.v.i. Praha (Přátelství 815, Praha 10 – Uhříněves)
Zahájení: 16,00 hodin

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ ÚZEMNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE - ČECHY

MIMOŘÁDNÁ ÚZEMNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE (DÍLČÍ) ZVOLENÝCH DELEGÁTŮ ÚZEMNÍHO CELKU MORAVA

Datum a místo konání: čtvrtek dne 11.5.2017, Restaurace Na Zámku, Velký Týnec (Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec)
Zahájení: 16,00 hodin

ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ ČLENSKÉ ÚZEMNÍ SCHŮZE MORAVA 2017

PROGRAMY JEDNÁNÍ: 1. Prezentace účastníků (15,30 – 16,00 hodin)
2. Zahájení (16,00 hodin)
3. Volba předsedajícího a pracovních komisí
4. Návrhy na předsedu SCHČT, představení kandidátů
5. Nové znění Stanov SCHČT
6. Různé
7.Diskuse
8. Závěr
Dne 28.2.2017 řešil Vrchní soud v Praze změnu zápisu SCHČT ve spolkovém rejstříku, která byla požadována p. K. Růžičkou a týkala se způsobu jednání za svaz. Při svém rozhodování se musel vypořádat s několika zásadními otázkami a ve svém rozhodnutí potvrdil stávající znění zápisu, které odpovídá platným stanovám, t.j., že svaz jedná prostřednictvím statutárního orgánu, kterým je předsednictvo a Ing. R. Zicha, který byl vzhledem k situaci pověřen předsednictvem k jednání za svaz, potvrdil v této funkci. CELÉ ZNĚNÍ USNESENÍ ZDE

TERMÍNY OBLASTNÍCH ČLENSKÝCH SCHŮZÍ 2017


OBLAST................................................GARANT.......................................................DATUM .......................................MÍSTO
Olomoucký, zlínský kraj..................... Ing.Petr Rydval..........................................17.2.2017, 16,00 hod...............Restaurace na Zámku VELKÝ TÝNEC........ZÁPIS
Jihočeský kraj..................................... Luboš Kozák...............................................18.2.2017, 9,00 hod................ČEŠNOVICE (hospoda)..............ZÁPIS
Pardubický,královehradecký kraj ....Ing.Otakar Vondrouš...................................21.2.2017, 15,00 hod.............Obecní hospoda na návsi BÝŠŤ...ZÁPISZÁPIS 2. STRANA
Ústecký, liberecký kraj.......................Jan Chýle .................................................... 23.2.2017,17,00 hod..............Penzion Hruštinec HORNÍ HABARTICE...ZÁPIS
Severomoravský kraj.........................Zdeněk Babor .............................................23.2.2017, 16,00 hod...............Restaurace Contact OPAVA-KATEŘINKY......ZÁPIS
Plzeňský, karlovarský kraj................Petra Vraná...................................................24.2.2017, 17,00 hod...............Restaurace Sparta SULKOV U PLZNĚ..ZÁPIS..ZÁPIS 2. STRANA...ZÁPIS 3. STRANA
Středočeský kraj .............................. Ing.Jiří Holík................................................ 27.2.2017, 18,00 hod............... HEROUTICE....ZÁPIS
Kraj Praha .........................................JUDr.Jaroslav Staněk ............................... 28.2.2017, 18,00 hod. ................Velká zasedací místnost VÚŽV v.v.i. Praha...ZÁPIS
Jihomoravský kraj, Vysočina ............................................................................. 28.2.2017, 18,00 hod. .................OSTROVAČICE, Restaurace u Nedbálků....ZÁPIS

TERMÍNY NÁHRADNÍCH OBLASTNÍCH ČLENSKÝCH SCHŮZÍ


* 6.3.2017, Restaurace na Zámku, Velký Týnec, 16,00 hodin – NÁHRADNÍ OBLASTNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE - OLOMOUCKO-ZLÍNSKO...ZÁPIS
* 7.3.2017, JK Baník Ostrava, 17,00 hodin – NÁHRADNÍ OBLASTNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE - SEVEROMORAVSKÁ OBLAST ... ZÁPIS
* 15.3.2017, velká zasedací místnost VÚŽV v.v.i. Praha, 18,00 hodin - NÁHRADNÍ OBLASTNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE - KRAJ PRAHA....ZÁPIS
* 17.3.2017, Ostrovačice - Restaurace u Nedbálků, 18,00 hodin - NÁHRADNÍ OBLASTNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE - JIHOMORAVSKÁ OBLAST, VYSOČINA.....ZÁPIS
* 20.3.2017 - DVŮR HOFFMEISTER (Velké Číčovice 45, okres Praha-Západ, cca 16 km od centra Prahy), od 18,00 hodin, od 17,30 hodin prezentace - NÁHRADNÍ OBLASTNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE - STŘEDOČESKÁ OBLAST.....ZÁPIS
Program jednání:
* Zahájení schůze
* Informace o současném stavu v SCHČT (na každé oblastní schůzi bude přítomen zástupce předsednictva SCHČT)
* Volba delegátů na územní schůzi Čechy a na konferenci 2017
* Návrhy na předsedu SCHČT
* Změna stanov SCHČT
* Činnost SCHČT v roce 2017
* Různé

Uvědomujeme si, že situace v SCHČT je pro Vás, chovatele, značně nepřehledná, unavující a demotivující. Na místě konání oblastní schůze budete informováni o dění v SCHČT a o činnosti předsednictva SCHČT. Prosíme Vás o aktivní účast na stabilizaci svazu, na naplnění kroků, které vedou k volbě předsedy spolku a tím zklidnění situace v rámci uznaného chovatelského sdružení pro plemeno český teplokrevník.

Oblastní členská schůze (dílčí) je dle Stanov SCHČT schůzí všech členů SCHČT v příslušné oblasti. Každý člen je tedy oprávněn a povinen se zúčastnit svolané oblastní členské schůze. Členové hlasují dle svých oprávnění v souladu se stanovami. Každý člen je oprávněn nechat se na společné schůzi zastoupit na základě písemné plné moci jinou osobou, nejlépe jiným členem spolku. Zmocněnec je povinen plnou moc předložit nejpozději při úvodní prezentaci na schůzi.

Novináři jsou na oblastních schůzích vítaní a mohou se akreditovat prostřednictvím mailu predsednictvo@ctsvaz.cz - následně dostanou pozvánku se svým jménem.

V přiloženém odkazu naleznete návrh nového znění stanov SCHČT – ke stažení a k Vašemu prostudování a přípravě Vašich návrhů či bodů diskuse k tomuto tématu.