Celostátní přehlídka tříletých klisen ČT - Pardubice 2018


Šampionkou tříletých klisen ČT se stala Mia Wallace po Quentino z chovu Daniely Mikšíkové, v majetku L.Brůžové a J.Rademachera z Tábora. Druhá se umístila Ornesca a třetí Granada. Program přehlídky následně doplnil doprovodný program, kde byli předvedeni plemenní hřebci 2480 Cody, 1558 Galandro ZH a 2091 Veles. Krásné drezurní vystoupení si připravila také Martina Kučerová s valachem Calet, bronzová medailistka z MČR. Fotogalerie Martiny Kůstkové ZDE.

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY VÝKONNOSTI 3 LETÝCH KLISEN ČT

 • 23.8. RYCHNOVEK
 • 1.9. ZH PÍSEK
 • 1.9 TEREZÍN U ČEJČE
 • 6.9. ŠŤENOVICKÝ BOREK
 • 12.9. ZH TLUMAČOV
 • 18.9. HEROUTICE
 • 19.9. FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
 • 20.9. MĚNÍK
 • 20.9. PTÝROV
 • 25.9. SVINČICE
 • 27.9. MĚNÍK
 • 27.9. NEBANICE

PŘEHLÍDKY KLISEN A HŘÍBAT ČT

 • 11.7. PTÝROV
 • 3.8.ZH PÍSEK
 • 6.8. OLOMOUC
 • 11.8. SVRŽNO
 • 26. 8. PARDUBICE - CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 3letých klisen ČT a PŘEHLÍDKA HŘÍBAT ČT ročníku 2018 v rámci výstavy Koně v akci 2018.

  A. Přehlídka 3letých klisen
  Do přehlídky mohou majitelé nahlásit 3leté klisny ČT, které se umístily do 3. místa včetně na některé z oblastních výstav, a dále klisny s hodnocením 7,5 b. a vyšším. Přehlídka je otevřena pro 24 klisen. Bude-li přihlášen vyšší počet klisen, pořadatel si vyhrazuje právo naplnit tento počet klisnami s nejvyšším ohodnocením.


  B. Přehlídka hříbat
  Do přehlídky hříbat mohou majitelé nahlásit letošní hříbata ČT s klisnami. Přehlídka je otevřena pro 12 hřebečků a 12 klisniček. V případě vyššího počtu přihlášených hříbat si pořadatel vyhrazuje právo přednostně přijmout ta hříbata, která se umístila do 3. místa včetně na některé z oblastních přehlídek, a dále ta, jejichž matky mají vyšší bodové ohodnocení.


  Přihlášky zasílejte do 6. 8. 2018 na adresu: SCHČT, z. s., U hřebčince 479, 397 01 Písek nebo email predsednictvo@ctsvaz.cz

Výběr hřebců do 70denního testu a naskladnění do 70denního testu pro PK ČT

Datum a místo konání: 12.7.2018 Zemský hřebčinec Písek s.p.o., U Hřebčince 479, 397 01 Písek
Složení komise:
Předseda komise: Ing. Roman Klos, členové komise: Jan Chýle, Ing. Leopold Mamica, Ing. Jiří Ptáček, Václav Štěrba

Seznam hřebců zařazených do 70denního testu:
91/17 AMANT
91/480 ANDĚL Z BRANSKÉHO DOUBÍ
CANNON REUVEKAMP´S Z
2465 CASUAL
2430 PRZEDSWIT RICHTER
AMANT

91/17 AMANT

AMANT

91/17 AMANT

AMANT

91/17 AMANT

Amant

91/17 AMANT

ANDĚL

91/480 ANDĚL Z BRANSKÉHO DOUBÍ

ANDĚL

91/480 ANDĚL Z BRANSKÉHO DOUBÍ

ANDĚL

91/480 ANDĚL Z BRANSKÉHO DOUBÍ

ANDĚL

91/480 ANDĚL Z BRANSKÉHO DOUBÍ

CANNON REUVEKAMP´S Z

CANNON REUVEKAMP´S Z

CANNON REUVEKAMP´S Z

CANNON REUVEKAMP´S Z

CANNON REUVEKAMP´S Z

CANNON REUVEKAMP´S Z

CANNON REUVEKAMP´S Z

CANNON REUVEKAMP´S Z

2465 CASUAL

2465 CASUAL

2465 CASUAL

2465 CASUAL

2465 CASUAL

2465 CASUAL

2465 CASUAL

2465 CASUAL

2430 PRZEDSWIT RICHTER

2430 PRZEDSWIT RICHTER

2430 PRZEDSWIT RICHTER

2430 PRZEDSWIT RICHTER

2430 PRZEDSWIT RICHTER

2430 PRZEDSWIT RICHTER

Przedswit Richter (2)

2430 PRZEDSWIT RICHTER


CHOVATELSKÉ DNY - PŘEHLÍDKY KLISEN A HŘÍBAT11. 7. 2018 CHOVATELSKÝ DEN PTÝROV - POZVÁNKA A PROPOZICE

11.8.2018 VÝSTAVA HŘÍBAT SVRŽNO - POZVÁNKA

TERMÍNY OBLASTNÍCH SCHŮZÍ 2017* 17.2.2017, RESTAURACE NA ZÁMKU VELKÝ TÝNEC, 16,00 hodin - OBLAST OLOMOUCKO-ZLÍNSKO

* 18.2.2017, ČEŠNOVICE (hospoda), 9,00 hodin - JIHOČESKÁ OBLAST

* 21.2.2017, BÝŠŤ - OBECNÍ HOSPODA NA NÁVSI, 15,00 hodin - KRÁLOVEHRADECKÝ, PARDUBICKÝ KRAJ

* 23.2.2017, RESTAURACE CONTACT OPAVA-KATEŘINKY, 16,00 hodin - SEVEROMORAVSKÁ OBLAST

* 23.2.2017, PENZION HRUŠTINEC HORNÍ HABARTICE, 17,00 hodin - ÚSTECKÝ, LIBERECKÝ KRAJ

* 24.2.2017, RESTAURACE SPARTA SULKOV U PLZNĚ, 17,00 hodin - PLZEŇSKÝ, KARLOVARSKÝ KRAJ

* 27.2.2017, HEROUTICE, 18,00 hodin - STŘEDOČESKÁ OBLAST

* 28.2.2017, OSTROVAČICE - RESTAURACE U NEDBÁLKŮ, 18,00 hodin - JIHOMORAVSKÁ OBLAST, VYSOČINA

* 28.2.2017, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST VÚŽV v.v.i.PRAHA, 18,00 hodin - OBLAST PRAHA

2016

11.11.2016 začíná II: předvýběr hřebců do plemenitby (mladí ročník narození 2014 i starší s prokázanou výkonností), poslední z letošních velkých chovatelských akcí. Vzhledem k již proběhlým přípravám a navázáním akce na finanční prostředky MZe proběhne celá akce na dopředu známých podmínek v Herouticích.

Vzhledem k velmi vyhroceným názorům na vedení SCHČT apelujeme na všechny zůčastněné, aby věnovali plnou pozornost vážnosti této akce. Doufáme, že výsledky nebudou nijak ovlivněny událostmi uplynulých měsíců a chovatelé nebudou použiti jako rukojmí při prosazování soukromých zájmů.
10.11.2016 23:00
ZZV 3 LETÝCH KLISEN- NEBANICE 29.9.2016 1. Základní ustanovení:
Pořadatel: Svaz chovatelů českého teplokrevníka a Svaz chovatelů koní Západní Čechy
Místo konání: Nebanice
Datum konání: 29.9.2016 od 10:00 hod.
Garant oblasti: Petra Vraná
2. Podmínky účasti:
Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT splňující podmínky zápisu do HPK a PK ČT. Každý účastník ZZVK musí být do stanoveného termínu řádně přihlášen. Při prezentaci majitel klisny předloží průkaz o osvědčení původu.
3. Úbor a výstroj:
Úbor jezdce dle pravidel ČJF. Výstroj koně dle řádu SCHČT.
4. Všeobecné údaje:
Jmenovité přihlášky: email: Petra.Vrana@seznam.cz, tel. 603 540 747
Ustájení: nebanice@wia.cz, tel. 731 472 316
Uzávěrka přihlášek: 27.9.2016
Pěněžité plnění: 700,- Kč/ klisna
Prezentace: do 9:00 hod.
Začátek: 10:00 hod
5. Veterinární předpisy:
Jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné vetrinární doklady v souladu s těmito pokyny.
6. Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
Za pořadatele: Petra Jílková
ZKOUŠKY ZÁKLADNÍKO VÝCVIKU 3LETÝCH KLISEN
1. Základní ustanovení:
Pořadatel: Svaz chovatelů českého teplokrevníka a Svaz chovatelů koní Západní Čechy
Místo konání: Štěnovický Borek
Datum konání: 15.9.2016 od 10:00 hod.
Garant oblasti: Petra Vraná
2. Podmínky účasti:
Zkouška je určena pro tříleté klisny, které byly zapsány do PK ČT splňující podmínky zápisu do HPK a PK ČT.Každý účastník ZZVK musí být do stanoveného termínu řádně přihlášen. Při prezentaci majitel klisny předloží průkaz o osvědčení původu.
3. Úbor a výstroj:
Úbor jezdce dle pravidel ČJF. Výstroj koně dle řádu SCHČT.
4. Všeobecné údaje:
Jmenovité přihlášky: email: jkhuncice@volny.cz , tel. 603 593 096
Uzávěrka přihlášek: 13.8.2016
Pěněžité plnění: 700,- Kč/ klisna
Prezentace: do 9:00 hod.
Začátek: 10:00 hod
5. Veterinární předpisy:
Jsou stanoveny v platných Metodických pokynech SVS ČR. Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné vetrinární doklady v souladu s těmito pokyny.
6. Ostatní ustanovení:
Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody a onemocnění, za ztráty předmětů a jejich poškození.
Za pořadatele: Petra Jílková

V pátek 26. srpna se v ZH Písek konala výstava hříbat, tříletých teplokrevných a chladnokrevných klisen a zkoušky výkonnosti. Mezi hříbaty vyhrála kategorii klisniček Casie po Cocain chovu Zdeňka Hrnčíře, a kategorii hřebečků Gamon po Galandro ZH v majetku Martina Rotha. Šampionkou tříletých klisen jihočeské oblasti se stala bělka Casilia po Cassilius chovatele Zdeňka Hrnčíře. Tato klisna byla také nejlépe ohodnocena ve zkouškách klisen, když společně s další klisnou Sonáta patřící Pavle Habichové dosáhla na hodnocení 8,4 bodu. Foto Martina Kůstková.

Výkonnostní zkoušky tříletých klisen
Datum konání: 14. 9. 2016 (středa)
Místo konání: Jezdecký areál TJ Slovan Frenštát p/R, Tichá 557, 742 74

Pořadatel: SCHČT a TJ Slovan Frenštát p/R
Garant: předsednictvo SCHČT
Datum uzávěrky: 12. 9. 2016
Program: 10.00 hod. sportovní výkonnostní zkoušky Skok ve volnosti Drezura Postupová řada
VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY JSOU ZAHRNUTY DO PRAVIDEL „UDRŽOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ GENETICKÉHO POTENCIÁLU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ROSTLIN“ Mze ČR.
Požadavky: dle zkušebního řádu SCHČT
Přihlášku se jménem majitele klisny, jménem a číslem klisny a určení alternativy výkonnostní zkoušky, zašlete do 12. 9. 2016 na adresu: info@tjslovan.cz, telefon 603 733 154
Peněžité plnění: Úhrada pořadateli za technické a administrativní práce činí 500,-Kč za každou zúčastněnou klisnu.
Sankce: podle všeobecných pravidel pro pořádání přehlídek, výstav a zkoušek výkonnosti.
Ustájení: Ustájení zajistí pořadatel. Ustájení v omezeném počtu nutno objednat předem tel. 603733154, cena za box 200,- Kč, přes noc + 100,- Kč
Předvádění: Jezdecký úbor ČJF, zelená nebo modrá polokošile se znakem ČT , bílé nebo šedé kalhoty, bíle sportovní boty. Každý majitel je povinen předvádět své koně sám, pokud toho není schopen, je povinen si najmout jinou osobu.
Veterinární podmínky:
1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně v souladu s § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze č. 8, části 5 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří mají průkaz koně vystavený v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.
2. Všichni koně bez rozdílu věku musí splňovat požadavky na jejich označení podle § 13 až § 15 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem. Koně, kteří jsou označeni v souladu s předpisy Evropských společenství se slovním a grafickým popisem, se považují za koně označené v souladu s touto vyhláškou.
3. Dále musí být v průkazu uvedeno, že: a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu, b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců, c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky vyšetřen, d) kůň pocházející z členské země EU musí splňovat nad rámec požadavků § 19 odst. 2 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty, ve znění pozdějších předpisů, podmínku povinnosti vystavení veterinárního osvědčení (TRACES), konkrétně vzor 2009/156 AII Registrovaní koňovití. Pořadatel dále upozorňuje, že v návaznosti na nařízení Státní veterinární správy ČR ze 04.06. 2015, je dokument TRACES povinně vyžadován u všech koní účastnících se svodů (závody, výstavy, přehlídky, ...), přivážených na území České republiky z jiných zemí!!! Bez tohoto dokumentu není možné danému koni povolit start v daných závodech, ani jeho ustájení v místě konání zkoušek.
Před vyložením koní předloží vedoucí transportu příslušná veterinární osvědčení pro přepravu koní dle platných směrnic od 4.6. 2015. Bez splnění výše uvedených veterinárních podmínek a zdravotního průkazu odevzdaného ke kontrole příslušnému veterinárnímu lékaři nebude kůň připuštěn ke zkoušce!!!
Ostatní ustanovení: Pořadatel nepřebírá v žádném případě zodpovědnost za případná zranění nebo nehody, které by postihly účastníky VZ nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí.
Ve Frenštátě p/R 17. 8. 2016 Za TJ Slovan Frenštát p.R. předseda : JUDr. Čeněk Šrubař

Třetí předvýběr hřebců ČT do 70-ti denního testu


Ve čtvrtek 14.7.2016 se v areálu Zemského hřebčince v Písku uskutečnil Třetí předvýběr hřebců ČT do 70-ti denního testu. Přihlášeno a předvedeno bylo celkem 7 mladých hřebců, komise vybrala 5 z nich - oba drezurní hřebci Swiss Colours a 2227 Monaco a tři ze skokových 2189 Heartvit ZH, 18/398 Toscany, 2190 Iniesta. Do 70-ti denního testu nastoupili všichni představení hřebci.foto M. Kůstková