NÁZORY A KOMENTÁŘE

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY SVAZU 25.7.2019

“K informaci ohledně žaloby podané bývalými funkcionáři Perníček a spol. na neplatnost rozhodnutí konference SCHČT z 29. 6. 2016, která byla uvedena na stránkách www.schct.cz, které stále protiprávně ovládá skupina bývalých funkcionářů kolem M. Perníčka, předsednictvo SCHČT uvádí, že dané soudní rozhodnutí je nepravomocné, protože proti němu bylo podáno odvolání. Toto rozhodnutí tedy nemá žádné právní důsledky.

Předsednictvo SCHČT dále sděluje, že bývalá členka předsednictva vedeného M. Perníčkem ing. Boušková podala 25. 7. 2019 přihlášku do insolvenčního řízení proti SCHČT, ve které uplatňuje pohledávku za jakési grafické práce pro SCHČT z r. 2017. Je tedy vidět, že skupina bývalých funkcionářů kolem M. Perníčka v sobě stále živí naději na ovládnutí SCHČT.”

JUDr. ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Shrnutí dění kolem SCHČT v roce 2018  :

také Ing. Otakar Vondouš zveřejnil svůj pohled v článku